MAKALELERİM

MAKALELERİM

Bir Gün Bizde Kendimize Geliriz

Bir Gün Bizde Kendimize Geliriz

Yakın tarihimizin son elli yılında, dünyadaki büyük değişim, dönüşüm ve yıkımlara şahit olduk. Bu kadar büyük olayların bir insan ömrüne sığması, gerçekten hayret verici bir olgu…. Artık bilim ve teknoloji öyle bir noktaya geldi ki, eskiden 40-50 yılda meydana gelen gelişmeler şimdi 5 yıl içinde gerçekleşebiliyor. Bir başka ifadeyle, her beş yılda tümüyle değişiyor ve […]

Bir İşletme Neden İflas Eder?

Bir İşletme Neden İflas Eder?

Günümüz ekonomilerinin canı, kanı olan para yani sermaye yada sermaye olarak değerlendirilen değerlerin büyüyüp gelişmesi, hayat bulması yönetimin asli görevlerindendir.Ancak bu başarıda kaliteli hammadde, kaliteli emek ve değerlerinin farkında olup bunları en iyi şekilde kullanan girişimcinin varlığına bağlıdır.Piyasaya çıktığımızda bazı işletmeler ellerindeki değerlerin kullanımında yanlışlık yaparsa işletmenin varlığı çok çabuk sona erer. İşletmelerin ömürlerinin uzun […]

2012 İçin Yeni Bir Plânlama Yapınız

2012 İçin Yeni Bir Plânlama Yapınız

Nereye gittiğinizi bilmiyorsanız, ne ile gittiğiniz önemli değildir. Sizin nereye gideceğinize yön verecek bir çizelgeniz, öngörünüz ya da oluşmuş bir düşünceniz yoksa siz hasbel kader üreten, çalışan yaşayan bir işletmesiniz. O halde 2011 yılından farklı bir 2012 yaşamak için bir yol haritası çizelim. Bu yol haritasında genel olarak bütün irili ufaklı işletmeler kendilerini bulsunlar, kendi geleceklerine […]

Bizim Toplumumuzda Lider Yöneticilik

Bizim Toplumumuzda Lider Yöneticilik

Her işletmede, lider yöneticiye ihtiyaç vardır. Savaşların galibi, ailelerin gücü ve mutluluğu, işletmelerin kazancı, takımların başarısı hep lider yöneticiler sayesinde olmuştur.Ticari piyasaya yada sosyal yaşantıya baktığımız zaman şu gerçeği görürüz. Birinci sınıf insanlar birinci sınıf insanlarla yol arkadaşlığı, kader birliği yaparken; ikinci sınıf insanlar yol arkadaşı olarak üçüncü sınıf insanları seçerler. Bu nedenle lider yöneticilerin […]

Bu Günü İyi Değerlendiremezseniz Geleceğiniz Karanlık Olur

Bu Günü İyi Değerlendiremezseniz Geleceğiniz Karanlık Olur

Gençliğine sahip çıkmayan milletlerin gelecekleri olamaz. Öyle ise vatanımıza ve milletimize hizmet etmek istiyorsak gençliğimizi iyi yetiştirmemiz bizin asli görevimiz olmalıdır. Çünkü bizden sonraki neslimiz eserlerimizi yaşatacak değerlerimize sahip çıkarak geleceğe taşıyarak örf adet ve kültürümüzü geliştirerek varlığını sürdürecek yegane değerimizdir.Tarihimizi öğrenip gururlanacaklar ve onlardan ders çıkartacaklardır. Bu çocuklarımıza ebeveyn olarak milli ve manevi değerlerimizi […]

Bütün Girişimciler Olarak 2012 Yılını Verimlilik Yılı Olarak İlân Etmeye Varmısınız?

Bütün Girişimciler Olarak 2012 Yılını Verimlilik Yılı Olarak İlân Etmeye Varmısınız?

Öncelikle 2012 yılı vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Her kesimin yeni yıldan beklentisi sağlık, mutluluk ve başarı dilemek olur. Hayatta her ne olursa olsun sağlık ve sıhhatle anlam ifade eder, tat verir. Tabi bende bu dileklerle başlarım, ancak devamında amacım konuyu başka bir mecraya çekip irdelemektir. Ticari hayatın özü üretmek, pazarlamak, satmak ve yeniden bu tür […]

Adnan Menderes ve Ötesi

Adnan Menderes ve Ötesi

Farklı Bir Devlet Adamı Adnan Menderes Bu yazımda Cumhuriyet tarihimizin yaklaşık bir on yılına damga vuran siyaset ve devlet adamı Adnan Menderesin bilinmeyen birkaç özelliğini sizlerle paylaşmak istedim. Adnan Menderes’in tam adı, Ali Adnan Ertekin Menderes’ tir. Adnan Menderes, 1899 yılında Aydın’da varlıklı bir çiftçinin oğlu olarak dünyaya geldi. İlk eğitimine İzmir İttihat ve Terakki […]

30 Ağustos’u Kutlamak, 15 Temmuz’u Yaşamak

30 Ağustos’u Kutlamak, 15 Temmuz’u Yaşamak

2017 yılının 30 Ağustos Zafer Bayramını Çarşamba günü kutladık. Aynı zamanda 30 Ağustos zafer bayramının 93. yılı oluyor. Geçmiş yıllara göre bu yılki kutlamalara halkın her kesiminin katıldığını anlıyorum. Nedeni ise geçmiş yıllardaki 30 Ağustos kutlamalarında sadece devlet erkanı ve resmi kurumların bir kısmının isteyerek bir kısmının öylesine katılımını görüyor iken, bu yılki 30 Ağustos […]

Hukuk Sistemi İle Toplum Değerlerinin Çelişmesi

Hukuk Sistemi İle Toplum Değerlerinin Çelişmesi

Adına ister toplumsal barış, isterseniz sosyal barış veya isterseniz ekonomik barış deyin, ya da ne derseniz deyin, toplumun refahı, mutluluğu, sosyal adaletin sağlanması, adil paylaşım, insanların ihtiyaçlarını karşılaması, karnının tok, sırtının pek olması ile sağlanır. Bu değerlere en fazla yardımcı olan ise toplumun elinde genel kabul gören mevcut hukuk sistemi, inançlar, örf-adetleri, kültürleridir. Siz bu […]

Bir Dönem Osmanlıda Bütçe Açıkları ..

Bir Dönem Osmanlıda Bütçe Açıkları ..

Tarih boyunca tüm ülkeler gibi Osmanlıda da ekonomik sıkıntılar ortaya çıkmış olup özellikle sınırların genişlemesi Türk ve Müslüman olmayan halkın mutluluğu ve refahını sağlamak, sınırları kontrol altında tutmakta zorluklar yaşamaya başlamıştır. Ekonomide gelir gider dengesi tarihin her döneminde kendi önemini ortaya koymuştur. Özellikle Osmanlıda asker sayısı arttıkça askeri harcamalarla sarayın giderleri de artmıştır. Ancak Osmanlı […]

Devlet Malını Yağmalayanlar ve Siyasi Entrikalar

Devlet Malını Yağmalayanlar ve Siyasi Entrikalar

Cumhuriyet tarihimizde çok partili hayata geçişten sonra halkımız, iktidara gelen siyasilerimizin ve partili kimliği ile görevi suiistimal eden birçok parti lideri ve yöneticileriyle tanışmıştır. Siyasi iktidarlar ve ekipleri iş bitiricilikte ve yandaşların tayinlerinden ve çevrenin küçük büyük çıkarlarından iş yapamaz duruma gelmiştir. Öyle ki halk arasında “Bal tutan parmağını yalar. Devletin malı deniz, yemeyen domuz. […]

Siyasetin Karanlık Yüzü ve Asker Saltanatı

Siyasetin Karanlık Yüzü ve Asker Saltanatı

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne kadar hep askerin psikolojik baskısı ve hegomanyası altında yaşamını sürdürmüştür. İktidara gelen tüm siyasiler askerden icazet alma konumunda olmuşlardır. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra İsmet İnönü de dahil olmak üzere siyasiler, iktidarlarını hep askere dayandırarak, onlardan güç alarak sürdürme gayreti içerisinde olmuşlardır. Bununla birlikte özellikle dönemin çıkarcı, yalaka, dönek […]

Osmanlının Sonunu Getiren Baltalimanı Ticaret Antlaşması

Osmanlının Sonunu Getiren Baltalimanı Ticaret Antlaşması

Baltalimanı Ticaret Antlaşması 1838 yılında İngilizlerle yapılan bir antlaşmadır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını bitirmiş işgalsiz sömürge haline gelmiştir. Osmanlı Devleti kendi gümrük vergilerini bile kendisi belirleyemeyen, Batılı ülkelerin pazarı olmuş bir hale düşmüştür Osmanlı İmparatorluğu ilk dış borcunu 1854-1856 Kırım Savaşı’nın giderlerini karşılayabilmek için almıştır. İngiltere ve Fransa’dan alınan 5 milyon sterlin […]

Ekonomide Esecek Türk Rüzgarı

Ekonomide Esecek Türk Rüzgarı

Öncelikle 2019 yılını bitirip 2020 yılının ilk çeyreğine girerken ekonomik olarak hedeflerimizin odağında özellikle verimlilik olması gerekmektedir. Üretim içerisinde milli değerlerin en verimli şekilde kullanılması temel düsturumuz olmalıdır. Milli değerlerin verimliliği derken burada üretime giren tüm değerlerin verimliliğinden bahsediyorum. Ülke olarak; Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Alt Yapı ve İhracat […]

Adını Siz Koyun

Adını Siz Koyun

Bu yazımda 2002 yılından beri iç içe olduğum, ilimiz ekonomisine yön veren işletmelerin ve sanayisinin 2020 yılına girerken içinde bulunduğu durumu masaya yatırmak istedim. Bu arada yazıma nasıl bir başlık bulayım, nasıl başlamalıyım diye düşünürken yazının başlığı ile ilgili olarak okuyucu belirlesin hissi uyandı. Bu nedenle yazıma adını siz koyun diyerek başlıyorum. 2002 yılından beri […]

Bir Gün Bizde Kendimize Geliriz

Bir Gün Bizde Kendimize Geliriz

Yakın tarihimizin son elli yılında, dünyadaki büyük değişim, dönüşüm ve yıkımlara şahit olduk. Bu kadar büyük olayların bir insan ömrüne sığması, gerçekten hayret verici bir olgu. Artık bilim ve teknoloji öyle bir noktaya geldi ki, eskiden 40-50 yılda meydana gelen gelişmeler şimdi bir kaç yıl içerisinde gerçekleşebiliyor.. İnsanoğlu bu değişimle birlikte, her an kendini gözden […]

Bir İşletme Neden İflâs Eder?

Bir İşletme Neden İflâs Eder?

Günümüz ekonomilerinin canı, kanı olan para yani sermaye yada sermaye olarak değerlendirilen değerlerin büyüyüp gelişmesi, hayat bulması yönetimin asli görevlerindendir. Ancak bu başarı, kaliteli hammadde, kaliteli emek değerlerinin farkında olan girişimcinin düşüncesine ve inancına bağlıdır İşletmeler ellerindeki değerlerin kullanımında yanlışlık yaparsa işletmenin varlığı çok çabuk sona erer. İşletmelerin ömürlerinin uzun olması için yada istenilen büyüme […]

Bir Mobilya Fuarı Böyle Geçti

Bir Mobilya Fuarı Böyle Geçti

09-13 Ekim tarihleri arasında şehrimizde yapılan, bazı kişilere göre 8.si düzenlenen ancak bana göre 1.si düzenlenen mobilya fuarı, ordumuzun Suriye’ de başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile Bursa’ nın İnegöl ilçesinde 07-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen mobilya fuarı gölgesinde, ziyaretçilerine kapılarını açılmıştır. Şehrimizde yapılan fuarın İnegöl fuarı ile aynı tarihlere denk getirilmesinin avantajları da var, dezavantajları […]

2019 Yılı Mesai Süresi

2019 Yılı Mesai Süresi

Ekonomilerin dört temel değeri vardır. Ya da ekonomilerde dört önemli unsur vardır da diyebiliriz. Bu temel değerlere üretim elemanları denir. Ekonomide bu değerlerden birisi olmadığı zaman üretim olmaz. Bu değerlerde ortaya çıkacak sıkıntı doğrudan ekonomiyi olumlu veya olumsuz etkiler. Bunları önem derecesine göre ayrım yapmamız da mümkün değildir. Bunlar birbirini tamamlayan mütemmim cüz dür. Girişimci […]

Ülke İçin Bir Şeyler Yapmalı

Ülke İçin Bir Şeyler Yapmalı

Bugünlerde ülkemiz ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçmektedir. Bu konuda suçlu aramaktan ziyade çözüm üretme zamanıdır. Sıkıntıları aşmak için toplumun her kesimi bireysel çıkarlarından ziyade ülke çıkarlarını göz önüne alarak hareket etmek zorundadır. Bu görevi toplumun sadece bir kesiminden beklemek de haksızlık olur. Sıkıntıların aşılmasında özellikle ülkemizin yönetiminde söz sahibi olanlar bir takım uygulanabilir radikal […]

Corona Virüsünün Gölgesinde Yaşamak

Corona Virüsünün Gölgesinde Yaşamak

Gördüğüm kadarıyla bu günlerde her vatandaş corona virüs salgınını ve bunun beşeri hayatımıza ve ülke ekonomisine etkilerini konuşmaktadır. Bu konuda ekonomi daha mı kötüye gidecek yoksa ne zaman normalleşiriz gibi konuyla ilgili olarak hemen hemen her sohbet ortamında bir takım sorularla sıkça karşılaşır olduk. Sosyal hayatı ve beşeri ilişkileri temelden etkileyen bu salgın dünya gündemini […]

Çalışanların Motivasyonu

Çalışanların Motivasyonu

Motivasyon, kişinin hedeflediği değer için bedensel ve zihinsel gücünü kullanma sürecidir. Sosyal hayatımızın her safhasında ve iş hayatımızda bireyin mevcut potansiyelini, yeteneğini uygun koşullarda işler hale getirip hedeflenen değerlere ulaşabilmesinde en büyük etken kişinin kendisidir. Kişideki bu istek ve arzu, hayal, inanmışlık değerleriyle süslendikçe ve ulaşılacak değerin önemi büyüdükçe bu çalışma hız kazanır. İnsan, yaradılış […]

Çalışanların Motivasyonunda Mesai Saatlerinin Önemi

Çalışanların Motivasyonunda Mesai Saatlerinin Önemi

Ülkemizde üretim işletmelerinin temel sorunları genel olarak; – Planlama, – Organizasyon, – Ar-ge çalışması, – Verimlilik ( Zaman, enerji, finansman, emek), – Kalifiye eleman, – Ücretlendirme, – Paylaşım ve kariyer yönetimi gibi temel sorunlar, işletmelerde sürekli sıkıntı ve problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayi işletmelerimizin genel yapısı aile şirketidir. Aile şirketlerinin bir türlü güçlenememesi, kurumsallaşamaması, görev […]

Çek Kanunda Yapılacak Düzenleme

Çek Kanunda Yapılacak Düzenleme

Ülkemiz ticari hayatında kullanılan ödeme araçlarından çeklerin kullanımı, ödenmesi, ciro ile el değiştirmede ortaya çıkan sorunlar bir türlü aşılamamaktadır. 15 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilen 9 Ağustos tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı kanun ile çek kanunun bazı maddelerinde değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişikliklerle; 1. Karşılıksız çıkan her bir çek sayfası için 1.500 TL […]

Devletin Şefkatli Eli

Devletin Şefkatli Eli

Liberal ekonomilerin olmazsa olmaz olan özelliklerinin başında serbest piyasa ve güçlü bir özel teşebbüs zihniyeti yatmaktadır. Dünyanın kalkınmış olan ülkelerine baktığımızda özel teşebbüsün rekabet gücü ve üretim gücü o ülkenin ekonomik gücünü göstermektedir. Aynı zamanda bu güç, sosyal adalet ve gelir dağılımını da olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle ekonomimizin güçlenmesi için özel teşebbüsün daha fazla […]

Dizilerin Verdiği Mesajlar

Dizilerin Verdiği Mesajlar

Türkiye deki dizilerin bir çoğu reyting kazanabilmek amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle dizilerde; bilgi, sanat, kültür veya toplumu bilinçlendirmek yerine insanın psikolojisini derinden etkileyen, daha çok insan beynine değil duygularına hitap eden filmler yapılmaktadır. Genelde film konuları; Derin devlet, Askeri, Mafya, Aşiret ve kan davası zenginlik ve fakirlik,sahte aşk ve entrikalar üzerinedir. Adaleti devlet değil mafya […]

En Önemli Yatırım İnsana Yapılan Yatırımdır

En Önemli Yatırım İnsana Yapılan Yatırımdır

Değerli arkadaşlar; Bahçenize, bağınıza veya tarlanıza diktiğiniz bir fidana gerekli gübre, sulama, budama ve belli başlı bakımı yapmazsanız bu fidandan belirlediğiniz süre içerisinde gerekli meyveyi alma şansınız olmaz. Bu nedenle bu fidanın gelişmesi için ona bir zaman ayırmanız, ilgi göstermeniz, yeterli ve uygun bakımı yapmanız gerekmektedir. Bu nedenledir ki gençliğimizi, geleceğimizi başıboş kendi haline bırakamayız. […]

Bu Günü İyi Değerlendiremezseniz Geleceğiniz Karanlık Olur

Bu Günü İyi Değerlendiremezseniz Geleceğiniz Karanlık Olur

Gençliğine sahip çıkmayan milletlerin gelecekleri olamaz. Öyle ise vatanımıza ve milletimize hizmet etmek istiyorsak gençliğimizi iyi yetiştirmemiz asli görevimiz olmalıdır. Çünkü bizden sonraki neslimiz değerlerimize sahip çıkarak eserlerimizi yaşatacak, geleceğe taşıyarak örf adet ve kültürümüzü geliştirerek varlığını sürdürecek yegane değerimizdir. Tarihimizi öğrenip gururlanacaklar ve onlardan ders çıkartacaklardır. Çocuklarımıza ebeveyn olarak milli ve manevi değerlerimizi çok […]

Eşraftan Olmak

Eşraftan Olmak

Zaman zaman cep telefonuma meslek kuruluşlarından mesajlar alırım. Bu mesajlar kurumca yapılan sosyal etkinlikler, eğitim çalışmaları, seminerler, toplantılar ve cenazelerle ilgili bilgileri içermektedir. Burada dikkatimi çeken ve arada bir gelen cenaze bilgilerinde kullanılan eşraf kelimesidir. Bu kelime her cenaze için kullanılmayıp bazı cenazeler için kullanılması dikkatimi çekti ve bunun üzerine lügata bakma ihtiyacı duydum. Lügatta […]

Günümüz Piyasasında Rekabet Koşulları

Günümüz Piyasasında Rekabet Koşulları

Geçmişte ve günümüzde ülkeler, işletmeler, aileler ve bireyler her zaman yarış ve rekabet halinde olmuşlardır. Bu yarışın ana nedeni her zaman sahip olma, hükmetme, kontrol etme ve denetleme duygu ve düşüncesi yatmaktadır. Bu nedenle de rekabet her zaman vardır ve olmaya devam edecektir. Neden rekabet diye bir soru ile analize başlayacak olursak, dünyadaki toplumların demografik […]

Her Yeni Yıla Yeni Bir Plân

Her Yeni Yıla Yeni Bir Plân

Nereye gittiğinizi bilmiyorsanız, ne ile gittiğiniz önemli değildir. Sizin nereye gideceğinize yön verecek bir çizelgeniz, öngörünüz ya da oluşmuş bir düşünceniz yoksa siz hasbel kader üreten, çalışan, yaşayan bir işletmesiniz. Her yeni bir yıl için bir yol haritası belirlemelisiniz. Neden plânlama diyorum? Çünkü günümüzde işletmelerin başarı kriteri bir çok göstergelerle irdeleniyor, değerlendiriliyor. Artık finansal tablolarda […]

İşletmelerde Verimliliğin Önemi

İşletmelerde Verimliliğin Önemi

Ticari hayatın her noktasında işletmeler sıkı bir rekabet halinde ilişkilerini sürdürmektedir. Bu amansız yarışta tek amaç daha fazla kazanma, büyüme ve işletmenin hayat seyrini daha uzun süre devam ettirme çabasıdır. Ticaret yapıyorsanız nerede yaptığınız o kadar önemli değil, önemli olan ortamı iyi okuyup ortam şartlarına göre kendinizi geliştirip ilerletmenizdir. Kuralları siz belirleyemiyorsanız dahi mevcut kuralları […]

İşveren ve İşçinin Görev ve Sorumlulukları

İşveren ve İşçinin Görev ve Sorumlulukları

Ticari hayatımızda çalışan ile çalıştıran arasındaki sorunları çözmediğimiz sürece iş barışını sağlamamız mümkün değildir. İş barışının olmadığı işletmelerde de kaliteden ve rekabetten, reel büyümeden bahsedemezsiniz. Bunun için yapılacak tek şey tarafların görev ve sorumluluklarını yerine getirmesidir. Bu konuda herkes üzerine düşeni yaparsa işveren mutlu, işçi gönül hoşluğu ile mesaiye başlar. Çalışma hayatımızda üç tarafın olduğu […]

Kendimiz Gibi Olmak

Kendimiz Gibi Olmak

Bu yazıyı kaleme aldığım zaman Kurban Bayramı arifesi olması hasebiyle konumuzda ister istemez kurban bayramı ve dini bayramlarımız üzerine olması kaçınılmaz olmuştur. Kültürümüzün özünü Türk İslam Sentezi oluşturmaktadır. Bu nedenle sosyal hayatımızda dini değerlerin etkisini çok fazla görmekteyiz. İşte bu durum nedeniyle sosyal ve içtimai hayatın her alanında ve değişik şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bayram ziyaretleri, […]

İş Hayatında Kıdem Tazminatı Sıkıntısı

İş Hayatında Kıdem Tazminatı Sıkıntısı

Ülkemizde kıdem tazminatı konusu kangren olarak kanayan bir yara olup kanamaya devam etmektedir. Nedense bir türlü çözülemeyen konu olarak sürüncemede kalmaya devam etmektedir. Bu durum devletimizin veya yönetim biriminin hantal bir yapısının olduğunu göstermektedir. Adalet dağıtan mahkemelerimizin dağıttığı adalete bakarsanız görürsünüz. Şu bir gerçektir ki geç gelen adalet, adalet değildir. Tazminat konusu da bu haliyle […]

Ne Olacak Bu Kobiler’in Hali?

Ne Olacak Bu Kobiler’in Hali?

Ticari hayat içerisinde kanunların hepsi piyasanın yapısına yardımcı olma, sorun yaratmaktan ziyade problemleri çözme özelliği taşımalıdır. Aynı zamanda kanun adamları da incelemelerde ve verecekleri kararda sosyal ve ticari hayatı iyi analiz etmelidir. Asla duygusal hareket ederek yanlış tanılarda bulunarak girişimcinin moralini ve motivasyonunu bozmamalıdır. Ticaret kanunu, Borçlar kanunu, Sosyal güvenlik kanunu ve kıymetli evrak kanununda […]

Satış Sonrası Tahsilat

Satış Sonrası Tahsilat

Değişik işletme ve kuruluşlarda vermiş olduğum seminerlerde ve eğitimlerde genel olarak pazarlama satış konularını anlatırken son zamanlarda tahsilat konusunda çok fazla talep gelmeye başladı. İşletme sahipleri ve pazarlama satış temsilcileri tahsilat konusunda “hocam teşekkür ederiz satış konusunda değişik satış ve pazarlama tekniklerini öğrendik. Yeri ve zamanı geldiğinde uyguluyoruz, ancak parasını tahsil etmekte zorlanıyoruz. Bize tahsilatı […]

Seçim Derdimi , Geçim Derdimi?

Seçim Derdimi , Geçim Derdimi?

31 Mart 2019 Yerel seçimleri yapıldı. Ortaya çıkan sonuç, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Her yarışın bir galibi, birde mağlubu olur. Seçimde, bir yarış olduğuna göre bununda bir mağlubu ve bir de galibi olmalıdır. Ancak her ne kadar adaylar kaybetmiş veya kazanmış gibi görünse de seçimin galibi millettir. Neticede millet iradesi bir kez daha tezahür […]

Şirketlerde Yedek Akçe

Şirketlerde Yedek Akçe

Akçe, Osmanlı devletinin 1314 yılında Orhan Gazi tarafından bastırılarak tedavüle sürdüğü 1,5 gram ağırlığındaki paranın adıdır. Ayrıca akçe beyaz para anlamına da gelmektedir. Bu ifadelere göre yedek akçe, yedek para demektir. Şirketler de yedek akçe ise, şirketlerin yıllık net kârları üzerinden belli bir oranda ayrılarak, ortaklara dağıtılmayıp şirkette yedek sermaye olarak tutulan paraya “YEDEK AKÇE” […]

Tarihten intikam alınmaz, ders alınır.

Tarihten intikam alınmaz, ders alınır.

Birinci Dünya savaşında İngilizlere 150 bin askerimiz esir düştü. Bir kısmı da Mısır ın İskenderiye şehri yakınlarında bulunan Seydibeşir Usare Kampı na hapsedildi. Kampın tam adı, Seydilbeşir Kuveysna Osmanlı Useray-i Harbiye kampı idi. Bu kampta 1918 de Filistin cephesinde esir düşen 16. Tümen in 48. Alayı na bağlı Osmanlı askerleri tutuluyordu. 12 Haziran 1920 ye […]

Toplumun Yarayan Kanası Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

Toplumun Yarayan Kanası Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

Ülkemizde istatistiki verileri Türkiye İstatistik Kurumu kısa adı TUİK olan kuruluş tarafından yapılır. Tüm istatistiki veriler bu kuruluşun sunduğu bilgiler ışığında değerlendirilerek analizi yapılır. Bu kuruluşun en son yayınladığı gelir dağılımı ile ilgili istatistiki verilere göre toplumun belirli kesimi yine yoksul olup diğer bir kısmı yine zengindir. Geçtiğimiz yıl yani 2017 yılında en yoksul yüzde […]

Türk Ekonomi ve Siyasetinin 70 Yıl

Türk Ekonomi ve Siyasetinin 70 Yıl

Ülkemiz ekonomisinin ve siyasi gelişmelerinin geldiği noktadaki durumunu değerlendirmek için yakın tarihimizin bir analizini yapmamız gerekmektedir. Bu nedenle onar yıllık periyotlar halinde gelinen noktayı değerlendirmeye çalışalım. A) 1950’li yıllar çok partili hayata geçiş ve Demokrat Partisi ile Adnan Menderesli dönem; Bu dönemde ülke nüfusu 21 milyon olup nüfusun 5 milyonu şehirlerde 16 milyonu köylerde yaşamaktadır. […]

Çalışanların Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Çalışanların Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Ülkemizde çalışanların yıllık kullanacakları ücretli izin hakkını 4857 sayılı iş kanunu belirlemiştir. Buna göre kanun 53. maddesi “işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir” demektedir. Yine aynı kanun verilecek izin sürelerini şu şeklide belirlemiştir. 1- Bir işyerinde bir yıldan beş […]

Yönetim, Problem, Çözüm, Yetki

Yönetim, Problem, Çözüm, Yetki

Şimdi beni can kulağı ile motive olmuş bir şekilde dinleyiniz. Dinleyiniz ki işletmede ortaya çıkacak problemlere anında müdahale ederek çözümünü sağlayınız. Arkadaşlar, yönetici kısaca karar veren kişi demektir. Hayatı, sürekli olarak karar vermekten ibarettir. Yöneticinin varlığının nedeni de bu gerçektir. Bu nedenle yönetici, yöneten kişidir. Üst düzey yöneticiler ilke kararları, stratejik ve politik kararları verirken; […]