İŞLETME BİLGİSİ & TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ & TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İ Ç İ N D E K İ L E R
ÜNİTE 1
HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
K O N U L A R :

ÜNİTE 1
HUKUK TOPLUM HAYATINI DÜZENLEYEN KURALLAR
1-2-1 Din Kuralları
1-2-2 Ahlâk Kuralları
1-2-3 Örf Adet ve Görgü Kuralları
1-2-4 Hukuk Kuralları
1-3 ANAYASA HUKUKU
1-4 HUKUKUN KAYNAKLARI
1-4-1 Hukukun Yazılı kaynakları
1-4-2 Hukukun Yazısız Kaynakları
1-4-3 Hukukun Yardımcı Kaynakları
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
OKUMA PARÇASI
ÜNİTE 2
İŞ (ÇALIŞMA) HUKUKU

2-1 İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
2-2 İŞ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
2-3 HİZMET SÖZLEŞMESİ
2-3-1 Hizmet Sözleşmesinin Türleri
2-3-2 Hizmet Sözleşmesinin Sona
Ermesiyle Ortaya Çıkan Sonuçlar
2-3-3 İşçinin Sorumlulukları
2-3-4 İşveren’ in Sorumlulukları
2-4 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
2-4-1 Özel Sigortalar
2-4-2 Kamu Sigortaları
2-5 TÜRKİYEDE ÇALIŞMA HAYATINI
DÜZENLEYEN KANUNLAR
Okuma Parçası
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
ÜNİTE 3
STANDARTLAR VE PATENTLER

3-1 STANDARDIN TANIMI VE KAPSAMI
3-2 STANDARDIN ÖNEMİ VE YARARLARI
3-3 TÜRKİYEDE STANDARTLAŞTIRMA
3-4 ULUSLAR ARASI STANDARDİZASYON
TEŞKİLATI VE KURULUŞLARI
3-5 PATENT, MARKA VE TELİF HAKLARI
3-5-1 Patent Hakkı
3-5-2 Marka
3-5-3 Telif Hakkı
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
ÜNİTE 4
VERGİ

4-1 VERGİ VE VERGİ VERMENİN ÖNEMİ
4-1-1 Verginin Özellikleri
4-1-2 Verginin Tarhı, Tahakkuk ve
Ödenmesi
4-2 VERGİ TÜRLERİ
4-2-1 Gelir Vergisi Beyannamesi
4-2-2 Kurumalar Vergisi Beyannamesi
4-2-3 Katma Değer Vergisi Beyannamesi
4-2-4 Muhtasar Beyannamesi
4-3 GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
4-4 İŞLETMELERİN VE ÇALIŞANLARIN
VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4-4-1 İşletmelerin Vergi Yükümlülükleri
4-4-2 Çalışanların Vergi Yükümlülükleri
4-4-3 Mükellefiyetlik
4-4-4 Mükelleflerin Sorumlulukları
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
ÜNİTE 5
ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

5-1 ŞİRKET KAVRAMI
5-2 ŞİRKETİN UNSURLARI
5-3 ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI
5-3-1 Şahıs Şirketleri
5-3-2 Sermaye Şirketleri
5-3-3 Şirketlerin Birleşmesi
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
ÜNİTE 6
BANKA İŞLEMLERİ

6-1 BANKA İŞLEMLERİYLE İLGİLİ
TEMEL KAVRAMLAR
6-1-1 Mevduatın Tanımı ve Çeşitleri
6-2 İŞ YAŞAMINA PARA ÇIKARMA
(PLÂSMAN)
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
ÜNİTE 7
ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE ANLAŞMALAR

7-1 AVRUPA BİRLİGİ (AB)
7-1-1 Avrupa Birliğinin Amaçları
7-1-2 Avrupa Birliğinin Organları
7-1-3 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
7-2 ULUSLAR ARASI PARA FONU (İMF)
7-3 GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET
GENEL ANLAŞMASI (GATT)
7-4 DÜNYA ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (İLO)
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

ÜNİTE 8
İŞLETMELERİN ORGANİZASYONU

8-1 ORGANİZASYON TİPLERİ
8-1-1 Merkezi Sistem
8-1-2 Merkezi Olamayan Sistem
8-1-3 Karma Sistem
8-2 ORGANİZASYONDA YETKİ VE
SORUMLULUK
8-2-1 Organizasyonda Yetki Devri
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
ÜNİTE 9
EKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARI

9-1 PARA
9-1-1 Paranın Özellikleri ve Çeşitleri
9-1-2 Ülkemizde İzlenen Para Politikası
9-2 MALİYET
9-3 FİYAT
9-3-1 Bir Malın Fiyatını Etkileyen
Faktörler
9-3-2 Fiyatın Oluştuğu Piyasalar
9-4 REKABET
9-5 ÜCRET
9-5-1 Ücret Çeşitleri
9-5-2 Ücret Sistemleri
9-6 EKONOMİK DEĞER
9-6-1 Ülkemizin Ekonomik Değeri
9-7 FATURA, SİPARİŞ MEKTUBU ÇEK
VE SENETLER, DEFTERLER
9-7-1 Fatura ve Fatura Yerine
Kullanılan Belgeler
9-7-2 Sipariş Mektubu ve Teklif
Mektubu
9-7-3 Kambiyo Senetleri
9-7-4 Ticari Defterler
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
ÜNİTE 10
İŞLETMELERİN KURULUŞU

10-1 İŞLETMELERİN KURULUŞ YERİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
10-2 İŞLETMELERİN KURULUŞ VE
PLÂNLAMA AŞAMALARI
10-2-1 Plânlamanın Özellikleri
10-2-2 Plânlamanın Faydaları ve
Sakıncaları
10-3 İŞLETMELERİN KURULUŞ KARARINA
ETKİ EDEN FAKTÖRLER
10-4 TALEP, ÜRETİM MİKTARI TAHMİNLERİ
VE RAPORLAR
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
OKUMA PARÇASI
ÜNİTE 11
İŞLETMELERDE MALİYET

11-1 MALİYET KAVRAMI
11-2 MALİYETİ ETKİLEYEN NEDENLER
11-3 GİDER TÜRLERİ VE İLİŞKİLERİ
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
ÜNİTE 12
GİRİŞİMCİLİK

12-1 GİRİŞİMCİLİK HAKKINDA GENEL
BİLGİLER
12-2 BAŞARILI GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ
12-2-1 DAVRANIŞLAR YÖNÜNDEN
12-2-2 KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN
12-2-3 GİRİŞİMCİNİN YETİŞMESİ
OKUMA PARÇASI
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
ÜNİTE 13
MALİ PİYASA VE KURUMLARI

13-1 SERMAYE PİYASASI KURUMU
13-2 DÖVİZ PİYASASI
13-3 MENKUL KIYMETLER BORSASI
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
ÜNİTE 14
İŞ PLÂNLAMASI

14-1 İŞ PLÂNI NEDİR
14-2 İŞ PLÂNI ÇEŞİTLERİ
14-3 İŞ PLÂNININ HAZIRLANMASI
14-4 TASLAK (ÖRNEK) İŞ PLÂNI
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

ÜNİTE 15
TOPLAM KALİT YÖNETİMİ EĞİTİMİNİN KAPSAMI

15-1 KALİTE VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
15-2 TAKIM ÇALIŞMASI YETERLİLİĞİNİ
ARTIRMAK
15-3 MÜŞTERİ BİLİNCİ/ KAVRAMI
15-4 SÜREÇ /PROSES YÖNETİMİ
15-5 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE
AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ (EFQM) KRİTERLERİ
15-6 KALİTE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
15-7 İSTATİSTİK YÖNTEMLER
DEĞERLNDİRME ÇALIŞMASI
ÜNİTE 16
TOPLAM KALİTE, LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK

16-1 LİDERLİK
16-2 YÖNETİCİLİK
16-3 ÇALIŞANLARIN MUTLULUĞU
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
ÜNİTE 17
STRATEJİK PLÂNLAMA VE KARŞILAŞTIRMA

17- STRATEJİK PLÂNLAMA YAPMA
İHTİYACI VE SEBEPLERİ
17-2 KARŞILAŞTIRMA KRİTERLERİ
17-2-1 RAKİP İŞLETMELER/FİRMALAR
17-2-2 İŞLETMENİN KENDİ ŞUBELERİ ARASINDA
17-2-3 TEDARİKÇİLER/SAĞLAYICILAR ARASINDA
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
ÜNİTE 18
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ GÖREVİ

18-1 ÜST KADEME YÖNETİCİLERİ
18-2 ORTA KADEME YÖNETİCİLERİ
18-3 İLK DÜZEY YÖNETİCİLERİ
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
ÜNİTE 19
MOTİVASYON VE ZAMAN YÖNETİMİ

19-1 MOTİVASYON KAVRAMI VE
BİRLİKTE ÇALIŞILAN EKİBİ
MOTİVE ETMENİN YOLLARI
19-2 MOTİVASYONU ARTIRMA VE
MOTİVASYONU KIRMA YÖNTEMİ
19-3 ZAMAN KAVRAMI, KURUMDAN VE
KİŞİDEN KAYNAKLANAN
ZAMAN KAYBINA SEBEP OLAN ETMENLER
19-4 ZAMAN YAKLAŞIMLARI
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
ÜNİTE 20
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UNSURLARI

20-1 TÜKETİCİ (MÜŞTERİ) BEKLENTİLERİ VE
BEKLENTİLERİN KARŞILANMASI
20-2 ÇALIŞANLARIN KATILIMI
20-3 İŞLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE
İYİLEŞTİRİLMESİ
20-4 HEDEFLERLE, VERİLERLE YÖNETİM
20-4-1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
20-4-2 EĞİTİM
20-5 ÜRÜNÜ OLUŞTURAN İŞLERİN TAMAMI
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
ÜNİTE 21
ISO 9000 (KALİTE) STANDARTLARI

21-1 TS ISO 9000 STANDARTLAR SERİSİ
VE AMACI
21-2 TS ISO 9000 STANDARTLAR
SERİSİNİN ÖNEMİ
21-2-1 ISO 9001 TASARIM GELİŞTİRME
21-2-2 ISO 9002 ÜRETİM VETESİSTE GÜVENCESİ
21-2-3 ISO 9003 SON MUAYENE VE DENEYLERDE
KALİTE GÜVENCESİ
21-2-4 ISO 9004 KALİTE SİSTEMİ ELEMANLARI
21-3 ULUSLAR ARASI KABUL GÖREN KALİTE SİSTEM
VE BELGELERİ
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

ÜNİTE: 1

HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İnsanoğlu diğer varlıklarla karşılaştırıldığında her yönüyle farklılıklar içeren bir yapıya sahip olup, bu varlıklar içerisinde bilinçli hareket eden tek canlı varlıktır. Bu nedenle insanoğlunun yaradılışından günümüze değin bir çok değişik yaşam koşullarından geçenek bu günkü konuma gelmiştir. Yaşamın her evresinde birbirleriyle iletişim halinde olmuşlardır. Avcılıktan çiftçiliğe, madencilikten düzenli hayata geçene kadar bu yaşam çerçevesinde karşılıklı mal değişimlerinde bir mübadeleyi, değişimi kısaca her yönüyle bir düzen görmekteyiz. İnsanlığın evriminde sosyalleşmesinde mutlaka basit bir düzen vardır. Bu düzen belli zamana kadar yazılı olmasa da kavimler, boylar, aşiretler arasında karşılıklı çıkar ilişkisine dayanan yazılı olmayan bir düzendir.
Zaman içerisinde genel olarak nüfus sayısının artması, sınırların çizilmesi, toprak anlaşmazlıkları ile kavimler ve ülkeler arasında bir takım yazılı kuralların oluşturulması zorunlu hale gelmiştir.
İşte, insanlar arasındaki sorunların çözümü için adına sonradan hukuk diyeceğimiz kurallara benzer yaptırımlar ve düzenlemeler yapılarak kişiler arasındaki anlaşmazlıklara çözüm aranmıştır. Günümüzde sosyal hayatı düzenleyen kuralların başında hukuk kuralları gelmektedir.

Hukuk: Toplu halde yaşayan kişilerin kişilerle, kişilerin devletle ve devletinde bir başka devletle olan ilişkilerini düzenleyen yazılı kuralların tümüne hukuk denir.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere hukuk kuralları yazılı kurallardır. Yazılı kural olması nedeniyle her suçun bir cezasının olmasını veya suç ve ceza olgusunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Bu sistem içerisinde toplumun huzur ve düzenini bozan hal ve davranışlara suç denir. Bunlara uymaya sevk eden zorlayıcı güce ceza (yaptırım, müeyyide) denir.
Modern toplumlarda hukuk sisteminin çalıştırılması yine hukuk sistemi içerisinde ve buna uygun olarak bağımsız mahkemelerde ve bağımsız hakimlerce görülür. Görülen bu davalar yine bu kurallar dahilinde karara bağlanır. Bu çerçevede suçu kesinleşmemiş olan kişiye sanık denir.
Kanun gereğince sanığın her türlü savunma hakkı vardır. Savunmasını kendisi yapabileceği gibi bir avukat yardımı ile de savunma yapabilir.

Hukukun Bölümleri:Hukuk iki bölümde incelenir. Bunlar; Özel hukuk ve Kamu hukukudur.
  1- ÖZEL HUKUK 2- KAMU HUKUKUA- Medeni Hukuk
1- Kişiler Hukuku
2- Aile Hukuku
3- Miras Hukuku
4- Eşya Hukuku
B- BORÇLAR HUKUKU 
 
A-ANAYASA HUKUKU
B- İDARİ HUKUK
C- CEZA HUKUKU
D- USUL HUKUKU
E- VERGİ HUKUKU
F- DEVLETLER GENEL
HUKUKU

1-TOPLUM HAYATINI DÜZENLEYEN KURALLAR

 Toplum hayatını düzenleyen kurallar denildiğinde sadece hukuk kuralı anlaşılması eksik olup, başka kurallarında olduğu bilinmelidir. Bunlar; Din kurallar, ahlâk kuralları, örf adet ve görgü kurallarıdır.

1-2-1  DİN KURALLARI

Din kuralları, Allah tarafından konulan, tayin ettiği peygamberleri aracılığı ile insanlara ulaştırılan bir takım uyulması gerekli emir ve yasakları içerir. Din kurallarından bir kısmı Allah ile onun kulları olan insanlar arasındaki manevi ilişkileri düzenlerken bir kısım din kuralları ise dünyevi ilişkileri yani insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler.
Genel olarak bütün hak dinlerde (dört tane) insanlar arası ilişkilerde birbirlerine karşı kötü hisler beslememe, hiç kimsenin birbirinin malına, canına kastetmemesi, kimsenin ırz ve namusuna kötü gözle bakmaması, birbirine karışı kötü emeller beslememesi, fakirlere yardım edilmesi, yalan söylenmemesi, yalan yere şahitlik edilmemesi gibi hal ve hareketleri içeren yaşamı kolaylaştırıcı emir ve yasakları içerir.
Din kuralları ile ilgili tüm bunları söylerken, din kurallarının müeyyidesinden de bahsetmek gerekir. Din kurallarının müeyyidesi manevidir. İnsanlar din kurallarına aykırı bir harekette bulundukları zaman karşılığını bazen yaşarken, bazen de ahiren de (öbür dünyada) görür. Dünyada yaşarken gördüğü cezayı algılayamaz. Ancak nedenini manevi olarak yorumlayabilir.
Örneğin: Fakirlere yardım etmek dinimizin bir emridir. Bu nedenle Müslümanlar fitre ve zekat verirler. Allah in emrini genellikle yerine getirir. Fakat her hangi bir kimse din kurallarının bu emrini yerine getirmezse ne olur? Fakir olan kişi bana yardım edin diye zorlayabilir mi? Yardım etmeyen kişi bunun cezasını öbür dünyada görür. Ama hiç birimiz bu kimseyi fakire yardım et diye zorlayamayız. Çünkü: Din kurallarının müeyyidesi maddi değildir. Devlet gücü ile bu kurallara uydurma imkânı da yoktur.

1- AHLÂK KURALLARI

Ahlâk, Toplumun onayladığı güzel huylar, olumlu davranış biçimleridir. Ancak, ahlâk kavramı toplumdan topluma farklılıklar gösterebilir. Ahlâk kuralıda kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallardan birisidir.
Ahlâk kurallarının da din kurallarında olduğu gibi yaptırım gücü manevidir. Ancak din kuralları Allah ile kul arasındaki, ahlâk kuralları ise insanlar arasındaki ilişkileri içerir. İnsanlar bu kurallara uymadıkları zaman bir cezaya uğramazlar. Sadece toplum tarafından kınanabilirler. Kişilerin yapmış olduğu iş ve eylemler toplum tarafından benimseniyorsa iyi ahlâklı, kişi hal ve hareketleri ile toplumla ters düşüyorsa toplum tarafından kötü ahlâklı olarak atfedilir.
Kişilerin ahlâk kurallarına aykırı davranışlarında ki yaptırım gücü din kurallarında olduğu gibi yine manevi olur. Toplum bu kişileri sadece ayıplar, yada küçük görme ile yetinir. Kuracağı ilişkilerde ölçülü ve dikkatli olur.
Kişiler yaşamları süresince mutlu ve huzurlu bir ortam yaratma yollarını arar. Her zaman kendisi için güzel olan şeyleri ister. Aynı zamanda kendisi için istemesi yetmez. Çevresindekiler içinde güzel ve iyi olan şeyleri istemelidir. Bu da kişinin iyi ve güzel ahlâk sahibi olmasına bağlıdır. Toplumun huzur ve güveninin temelini güzel ahlâk oluşturur.

KİTAPLARIM

Categories