Eşraftan Olmak

Eşraftan Olmak

Zaman zaman cep telefonuma meslek kuruluşlarından mesajlar alırım. Bu mesajlar kurumca yapılan sosyal etkinlikler, eğitim çalışmaları, seminerler, toplantılar ve cenazelerle ilgili bilgileri içermektedir. Burada dikkatimi çeken ve arada bir gelen cenaze bilgilerinde kullanılan eşraf kelimesidir. Bu kelime her cenaze için kullanılmayıp bazı cenazeler için kullanılması dikkatimi çekti ve bunun üzerine lügata bakma ihtiyacı duydum. Lügatta eşraf kelimesinin anlamı “ bir yerin, bölgenin varlıklı kişileri, sözü geçenler, saygınlığı olanlar, ileri gelenler” olarak açıklanırken bir başka tanıma göre eşraf “bir yerin zenginleri, sözü geçenler, müntesiplerinin çoğunluğu eğitimli insanlar, tüccarlar, bürokratların oluşturduğu grup” anlamındadır.

Böyle olunca şehrimizde bulunan eşraf şehirle ilgili alınan tüm kararlarda etkin olmalıdır diye düşünüyorum. Örneğin; Eski Kayseri Atatürk Stadının genişletilmesine ve bir süre sonra da yıkılmasına, yeni yapılan Kadir Has Stadının TEK arazisinde yapılmasına karar veren de yine eşraf olmalıdır diye düşünüyorum.

Yıkılan Atatürk Stadının yerinin bir şirkete verilerek Form Alış-Veriş Merkezi nin yapılmasına da yine bu eşraf karar vermelidir. Pek tabidir ki bu alış-veriş merkezinin yapılmasıyla küçük esnaflarla meşhur kapalı çarşımızın ve çok büyük paralar harcanarak yapılan yeraltı çarşımızın küçülmesinin zora düşmesinin hesabını da bu eşraf vermelidir.

Bir başka konu şehrin ortasından geçen ve şehrin en işlek yerini felç eden toplu taşım aracı olan Tramvay yatırımının şehrimize kazandırdığı ve kaybettirdiği ekonomik kazanımları ve görsel kirlilikte yine bu eşrafın düşüncesi olsa gerek. Bir toplu taşım ağı düşünün şehrin en işlek, canlı, hareketli alanını değersizleştiren şehrin hastanesinden ve otobüs terminalinden geçmeyen sonra da bu toplu taşım aracını yeraltına alınma düşüncesinin olduğunu duyduğum bu çalışmada da eşrafın düşüncesinin olduğunu düşünüyorum. Bu eşrafın akşam 17,00 ile 20,00 saatleri arasında karayolları kavşağı, Düvenönü, meydan ve balıkçılar önünü görmelerini istiyorum. Bu şehre yazıktır, bu insanlara eziyettir velhasıl günahtır.

Bir başka ucube denilebilecek yatırımı ise eski çevre yolu yani Kocasinan Bulvarıdır. Hangi zihniyetle yapıldı, kimler nemalandı merak ediyorum. Bu yolun plan ve projesini incelersek yanlışlıklarla doludur. Taşıtlar yine ışığa takılıyor, insanlar en değerli zamanlarını trafik karmaşasında öldürüyorlar. Bunları sorgulamak gerek. Her halde bunlar da eşrafın yaptıklarıdır.

Tramvay yapılalı yıllar oldu bir türlü birinci OSB yi tavaf yapamamış olup hâlâ otobüslerle yolcu taşınıyor.

Şehrin önemli yatırımlarına karar vermede ve fikir alışverişinde birbirleriyle kan davalı aşiret liderleri gibi bir araya gelemeyen birinin yaptığı işe diğerinin çomak sokmaya çalıştığı meslek kuruluşlarının başında da yine eşrafın olduğunu düşünüyorum.

Velhasıl arkadaşlar Kayseri ekonomisinde kayda değer bir gelişme yoktur. Yine devlet desteği olmasa cari harcamalarımızı karşılayacak mali gücümüz yoktur.

Şehrimizin ekonomik yapısını Erciyes Mastır Yatırım Programı da kurtaramamıştır. Demek ki akil insanlar yatırımları yerli yerinde yapamamışlardır.

Öyle ise eşraf şehrimizle ilgili hep yanlış karar almıştır.

Her yerleşim yerinde böyle eşraf vardır diye düşünerek Hacılar ilçesinde de eşraf var mıdır diye kendi kendime soruyorum.

Öyle ise Hacılarda da eşraf varmı dır sorusuna verilecek cevabı merak ediyorsunuzdur herhalde? Maalesef bu eşraf Hacılar ilçesine de

sirayet etmiştir. Hangi konuda derseniz şu şekilde izah edeyim. İlçemizin geçmiş yöneticilerinden birisi ilçemize bir asfalt şantiyesi kurmuş olup önüne gelen yere asfalt dökerek insanları tozdan dumandan kurtarmıştır. Daha sonra bizden olmayan bir eşraf ortaya çıkmış ve size asfalt şantiyesine gerek yok. Melikgazi belediyesi size istediğiniz kadar asfalt temin edecek demiş ve şimdi ilçe Büyükşehir Belediyesi veya Melikgazi belediyesinin yıllık vereceği himmetine hizmeti bağlamıştır. Sonuç olarak eşraftan olmayan insanlardan biraz OSB ye biraz da bizim Hacılara lazım. Ama ben eşraftan olmak istemem ve ölünce de benim cenazemi duyuracak olurlarsa eşraftan Harun Hoca diye ilan etmesinler.

KİTAPLARIM

Categories