Çalışanların Motivasyonunda Mesai Saatlerinin Önemi

Çalışanların Motivasyonunda Mesai Saatlerinin Önemi

Ülkemizde üretim işletmelerinin temel sorunları genel olarak;

– Planlama,

– Organizasyon,

– Ar-ge çalışması,

– Verimlilik ( Zaman, enerji, finansman, emek),

– Kalifiye eleman,

– Ücretlendirme,

– Paylaşım ve kariyer yönetimi gibi temel sorunlar, işletmelerde sürekli sıkıntı ve problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayi işletmelerimizin genel yapısı aile şirketidir. Aile şirketlerinin bir türlü güçlenememesi, kurumsallaşamaması, görev dağılımı, raporlama, toplantı kültürü, yeni bilgi paylaşımı, işletme iç yönetmeliği ve aile anayasalarının olmaması, işletmelerin başarısını ve büyümesini engellemektedir.

İşletmelerimizin temel sorunlarından bir diğeri ise motivasyon sıkıntısının aşılamamasıdır. Bu olumsuz durum yönetimde, idarede ve tüm çalışanlarda sıkça görülmektedir.

Eğitim konusu ise başlı başına muammadır.

Üretimde başarı ve başarısızlık bir bütündür. Vücudun organları gibi her yönetim biriminin organize olarak ve ekip ruhuyla görevini yapması işletmelerdeki sıkıntıları en aza indirir. Aksi durumda işletmelerin hastalığı çeşitlenerek artar ve bir süre sonra kronikleşerek içinden çıkılmaz bir hal alır.

Öyleyse işletmeler öncelikle kendi sıkıntılarını kendi içlerinde belirlemeli, yine kendi ekibiyle çözüm yollarını aramalıdır.

Baş edemedikleri, üstesinden gelinemeyen sorunlar için meslek odalarından bu konuda tecrübeli başarılı işletmelerden yardım almalı ve bu konularda mutlaka her işletmenin genel bazlı bir danışmanı olmalıdır.

Üretim işletmelerinde bir başka sorunsa mesai saatlerinin yanlış uygulanmasıdır.

Tekstil işletmelerinde genel olarak üç grup halinde 24 saat mesai uygulanmaktadır. Diğer işletmelerimizde ise sabah 8,00 ile akşam 18.00 arası mesai uygulanmaktadır.

Gelişmiş ülkelere bakıldığında orada mesainin çok erken başladığı görülmektedir.

Bizim ülkemizde mesai saatinin sabah 6.00 da başlaması 15.00 veya 16.00 saatlerinde bitmesi gerekmektedir. Günde 8 saat yerine 9 saat çalışılması ile çalışanların iki gün istirahat etmesi motivasyonu artıracağı düşüncesindeyim.

Böylece çalışan personelin kendisine daha fazla zaman ayırarak alışverişini hafta sonuna bırakmayarak eşine ve çocuklarına daha fazla zaman ayırmasını sağlayacaktır. Ayrıca sabah öğrenci servisi, işçi servisi, çalışan servisleri yüzünden tıkanan trafiğin rahatlaması sağlanarak, özellikle sanayi alanında gelişmiş olan yerleşim yerlerinde rahatlığa neden olacaktır. Bu konuda yöneticilerin ve meslek odalarının çalışma yaparak sıkıntıyı aşacaklarına inanıyorum.

Her zaman doğruyu bulmak için günlerce beklemeye gerek yoktur. Yapılacak uygulamada başarı elde etmek için radikal kararlar almak gerekmektedir.

Odaların ve meslek kuruluşlarının rutin aylık toplantıları olmalı ve özellikle de güncel mesleki sıkıntıları çözmeleri için bilgi paylaşımına ihtiyaç vardır. Bu konuda mutlaka işletme sahiplerinden yönetimde en yetkili kişinin ya da kişilerin katılımı sağlanmalıdır.

KİTAPLARIM

Categories