2019 Yılı Mesai Süresi

2019 Yılı Mesai Süresi

Ekonomilerin dört temel değeri vardır. Ya da ekonomilerde dört önemli unsur vardır da diyebiliriz. Bu temel değerlere üretim elemanları denir. Ekonomide bu değerlerden birisi olmadığı zaman üretim olmaz. Bu değerlerde ortaya çıkacak sıkıntı doğrudan ekonomiyi olumlu veya olumsuz etkiler. Bunları önem derecesine göre ayrım yapmamız da mümkün değildir.

Bunlar birbirini tamamlayan mütemmim cüz dür. Girişimci (müteşebbis), sermaye (kapital, anapara), hammadde (yeraltı ve yerüstü zenginlikleri) ve emek (işgücü).

Yukarıda bahsettiğim değerlerden emek yani işgücünün verimliliğini irdelemek istedim.

Neden işgücünü irdeliyorsunuz diye soracak olursanız, hayatın en değerli sıvısı alın teridir. O da sadece çalışanda, üretende yani işletmenin birinci derece paydaşında vardır.

Bu nedenle 2019 yılı içerisinde işgücünün mesai süresini sayısal olar analiz etmek istedim.

– Bir yıl 365 gün 6 saat olduğuna göre 365*24=8.760+6=8.766 saat eder.

O halde bu rakam neyi ihtiva ediyor?

Bu rakam tüm insanın kullanabileceği bir yıl içerisinde Allah’ın kullarına bahşettiği tam tamına 8.766 saat verdiğini göstermez mi?

– Ülkemizde 4857 sayılı iş kanunu gereğince haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bir yıl 52 hafta olduğuna göre, 52*45=2.340 saat yıllık çalışma süresidir.

Bu süre normal olarak 2019 yılında çalışılması gerekli yıllık saat olarak çalışılma süresidir.

Şimdi de çalışılması gerekirken üretim yapılamayan, tatile gelen üretim kaybına neden olan süreleri hesaplayalım:

– 2019 yılına 01 Ocak Salı günü yılbaşı tatili ile başlıyoruz. Kayıp 8 saat.

– 23 Nisan Pazartesi çocuk bayramı, 8 saat.

– 01 Mayıs Çarşamba İşçi Bayramı, 8 saat.

– 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında tatil yok.

– Haziran ayı Ramazan Bayramı nedeniyle tatil olup 45 saat.

– 15 Temmuz Pazartesi tatil, 8 saat.

– 30 Ağustos Zafer Bayramı Cuma günü olup 8 saat.

– Kurban bayramı tatili 3 gün olup 24 saat

-29 Ekim Salı günü Cumhuriyet bayramı, 8 saat.

Yukarıda değişik nedenlerden dolayı çalışılması gerekli olup da çalışılamayan, yani iş kaybına neden olan toplam iş saati sayısı 117 saattir.

2019 yılı içerisinde toplam mesai saati süresi 2.340 saattir.

Aradaki fark 2.340-117=2.223 saattir.

Yukarıda ortaya çıkan 2.223 sayısı 2019 yılındaki çalışma süresini vermektedir.

Yıl içerisindeki mesai kaybımız ise oran olarak yaklaşık % 5 lik bir dilime tekabül etmektedir.

Ortaya çıkan bu değerin bir başka izahı ise her yüz saat çalışılmanın beş saati kayıp demektir.

Bu % 5 lik kayıp gerçekte görünen kayıptır. Birde görünmeyen kayıp vardır ki bu kaybı hiç hesaba katmadım.

Ülkemizde yapılan araştırmalarda işgücünün performans değerlerini irdelerken, çalışanların verimliliklerinin en düşük olduğu günler mesainin ilk günü ile son günü olduğu ortaya çıkmıştır.

Bunun dışında dünyanın bir çok ülkesinde yıllık izin kullanan çalışanlar dinlenmiş ve zinde bir şekilde işbaşı yaparken, bizim ülkemizde ise yıllık izin süresi sonrası işbaşı yapan çalışanın motivasyon süreci daha uzun olduğu görülmüştür.

Bunun nedenini araştıran ve irdeleyen psikologlar, bizim çalışanlarımızın yıllık izinleri süresince bir başka işte çalışarak dinlenmedikleri sonucuna ulaşmıştır.

Ülke yöneticilerimizden bu konuya eğilmeleri, tatil günlerini disipline etmelerini bekliyorum. Ülkemizi bize emanet eden ceddimiz, bu cennet vatanı izinde, tatillerde, yatarak kurmamıştır. Kurtuluş savaşını ve Çanakkale ruhunu unutmamalıyız, unutturmamalıyız.

Gazi Mustafa KEMALİN de dediği gibi,

” Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler evvela hassasiyetlerini, sonra

hürriyetlerini, ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar.”

KİTAPLARIM

Categories